Ոճերի կասկադային աղյուսակներ
Համատեղելիության թեստեր

(This page uses CSS style sheets)

Տվյալ փաստաթուղթը «Cascading Style Sheets test suites» հոդվածի թարգմանությունն է.
Փաստաթղթի բնօրինակն առկա է միայն W3C http://www.w3.org/Style/CSS/Test կայքում.
Տվյալ թարգմանությունը ՉԻ հանդիսանում W3C պաշտոնականփաստաթուղթ.
Բոլոր Հեղինակային իրավունքները պատկանում են W3C-ին.
Տվյալ փաստաթուղթը կարող է թարգմանության սխալներ և վրիպակներպարունակել.
Հեղինակ: Mayak Akapyan
Article Directory

Բջջային

W3C հիմնական ոճերը

Որոշիչներ

Տպագրում

Ընդունելիության ստուգման միջոց

CSS1

CSS 2.1

Որակի երաշխիք

Թեստերի մասին

Ոճերի կասկադային աղյուսակներ, մակարդակ 2, վերանայում 1 (CSS 2.1)

Թեստերի հավաքածու կողմ՛ Ոճերի կասկադային աղյուսակներ, մակարդակ 2, վերանայում 1 համար

Ընթացիկ տարբերակ
Ստացված է CVS. Խնդրում ենք տեղեկացնելսխալների մասին: .
11 հոկտեմբերի 2006 թ.
Թեստերի հավաքածուի երկրորդ հրատարակություն: Հաշվետվության կաղապարն ու թեստավորման գործիքներն առայժմ առկա չեն: Դեռևս առկա չեն շատ թեստեր, դրանցից մի քանիսը սխալներ են պարունակում: Այն կարող է համարվել «նախա-ալֆա» հրատարակություն.
25 նոյեմբերի 2004 թ.
Համատեղելիության թեստի առաջին հրատարակություն: Հաշվետվության կաղապարն ու թեստավորման գործիքներըն առայժմ առկա չեն: Դեռևս առկա չեն շատ թեստեր, դրանցից մի քանիսը սխալներ են պարունակում: Այն կարող է համարվել «նախա-ալֆա» հրատարակություն.

Խնդրում ենք սխալների մասին տեղեկացնել` public-css-testsuite@w3.org նամակների ցանկ (արխիվ).

Ոճերի կասկադային աղյուսակներ, (CSS), մակարդակ 1

Թեստերի հավաքածու կողմ՛ Ոճերի կասկադային աղյուսակներ(CSS), մակարդակ 2, վերանայում 1 համար

2 մարտի 2007 թ
25 հոկտեմբերի 2004 թ
27 օգոստոսի 2003 թ
15 հունվարի 2002 թ
23 ապրիլի 2001 թ
26 հունվարի 1999 թ
02 հոկտեմբերի1998 թ
01 սեպտեմբերի 1998 թ
15 հուլիսի 1998 թ
15 հունիսի 1998 թ
11 մայիսի 1998 թ
Թեստերի բոլոր տարբերակների նկարագրությունը կարելի է գտնել Տարբերակների պատմության .

Բջջային պրոֆիլ 1.0

Թեստերի հավաքածու Բջջային պրոֆիլ 1.0–ի համար.

Ընթացիկ տարբերակ
Այս հղումը մատնանշում է թեստի հավաքածուի վերջին վերանայումն: Ստորև գտնվող հղումներն` սպեցիֆիկ, հնացած տարբերակների համար են.
5 հունիսի 2006 թ
Թեստերի հաշվետվությունների կաղապարի առաջին տարբերակ.
22 հոկեմբերի2001 թ
Նույնը, ինչ որ ստորև, սակայն բոլոր թեստերը հիմա տեղային են (այսինքն, մյուս սերվերներից չեն կապակցվում թեստեր և ոճերի աղյուսակներ)
21 հոկտեմբերի 2001 թ
Կատարելագործված և մի փոքր ընդլայնված տարբերակ: Դեռևս շատ են մանրամասները, և դրանցից շատերը նաև բացակայում են, սակայն տարբերակն հավակնում է հայտարարվել Mobile Profile Candidate Recommendation.
11 հոկտեմբերի 2001 թ
Թեստերի հավաքածուի վրա հիմնված թեստերի առաջին հավաքածու

MWTS աշխատանքային խումբն ունի թեստավորման փորձարարական գործիքներ որը թեստերի հավաքածուն թերթելն ավելի հեշտացնում է, հատկապես բջջային սարքավորութմների համար

Որոշիչներ

Թեստերի հավաքածու որոշիչներիհամար.

Ընթացիկ տարբերակ
Այս հղումը մատնանշում է թեստի հավաքածուի վերջին վերանայումն: Ստորև գտնվող հղումներն` սպեցիֆիկ, հնացած տարբերակների համար են.
7 7 մարտի 2006 թ
Տեսեք փոփոխությունները. Հասանելի են կատարողական հաշվետվության կաղապարը և հրահանգները որոնք օգնում են պատրաստել կատարողական հաշվետվությունը: .
19 հոկտեմբերի 2005 թ
Տեսեք փոփոխությունները.
3 հոկտեմբերի 2005 թ
Տեսեք փոփոխությունները.
16 դեկտեմբերի 2004 թ
Տեսեք փոփոխությունները. Հասանելի են կատարողական հաշվետվության կաղապարը և հրահանգները որոնք օգնում են պատրաստել կատարողական հաշվետվությունը.
10 մայիսի 2004 թ
Տեսեք փոփոխությունները.
21 ապրիլի 2004 թ
Տեսեք փոփոխությունները.
2 մարտի 2004 թ
Տեսեք փոփոխությունները.
15 սեպտեմբերի 2003 թ
Ուղղված է անվանումների տարածությունը (example.org) 150 և 153 թեստերում (:empty): Հասանելի ենկաղապարն և հրահանգները, որոնք օգնում են պատրաստել կատարողական հաշվետվությունը.
9 հուլիսի 2003 թ
Ուղղված ն հինգ սխալներ թեստի համարակալման մեջ (կրկնվող/բաց թողնված թվեր), ավելացված են 14b-e, 15b, 176-178 թեստերը.
29 նոյեմբերի 2002 թ
Ուղղված է "bacground" վրիպակը 145-147 թեստերում; ավելացվել են171-175 թեստերը; ուղղված է անվանումների տարածության որոշիչն d3 տեքստում.
7 օգոստոսի 2002 թ
Ուղղված են անվանումների սխալ տարածությունները 118 և 119 թեստերում.
15 հունվարի 2002 թ
Թեստերի հավաքածուի առաջին պաշտոնական հրատարակություն.
21 նոյեմբերի 2001 թ
Թեստերի հավաքածուի երկրորդ հրատարակություն: Այն կարելի է «բետա» տարբերակ համարել.
5 նոյեմբերի 2001 թ
Թեստերի հավաքածուի առաջին հրատարակություն: Այն կարելի է «ալֆա» տարբերակ համարել.

CSS Տպագրման պրոֆիլ

Թեստերիհավաքածու կողմ՛ CSS Տպագրման պրոֆիլի համար.

31 հունվարի 2007 թ
Տեսեք կարգավիճակ և թեստի հաշվետվության կաղապարը.

Նաև տեսեք թեսերի հավաքածուի պատմությունը և տարբերակը հեղինակկների համար: Խնդրում ենք մեկնաբանություններն ուղարկել <public-css-testsuite@w3.org>.

CSS Գույնի մոդուլ

Թեստերի հավաքածու կողմ CSS Թեստերի Մոդուլի .

27 սեպտեմբերի 2007 թ
Թեստերի հավաքածուի առաջին տպագրություն: Այն կարելի է «ալֆա» տարբերակ համարել .

Թեստերի հավաքածուի մասին

CSS աշխատանքային խումբն ընդհանուր ձևաչափ է մշակել թեստերի հավաքածուի համար 2001/2002 թթ. Այն նկարագրված է CSS թեստերի հավաքածուի մասին պաշտոնական փաստաթղթի . մեջ. Եթե ցանկանում եք աջակցել թեստերի մշակման գործին, ապա խնդրում ենք ծանոթանալ հեղինակային տեղեկագրի .հետ. Ձեզ նաև հարկավոր կլինի Լիցենզիա W3C ստանալ to թեստերի հրատարակության և ձևափոխության համար

Թեստերի հավաքածուն անընդհատ թարմացվում է, սակայն հին տարբերակները հասանելի են օնլայն. Եթե Դուք հղում եք տալիս թեստերի հավաքածուին, Դուք կարող եք ընտրել` հղում տալով սպեսիֆիկ, հնացած տարբերակին կամ փոփոխվող «ընթացիկ» տարբերակին: URL սխեման հետևյալն է:

CSS3 համար թեստերի URL-ն հետևյալ ձևն ունի:

.../CSS3/MODULE/current
.../CSS3/MODULE/YYYYMMDD

որտեղ MODULE անվանման մոդուլն է (մեծատառերով), օրինակ` "Selectors", և YYYYMMDD սա ամսաթիվ է, օրինակ` "20011105". «Ընթացիկ» հղումը միշտ վերաուղղվում է թեստերի ավելի հին հավաքածուներին.

Պրոֆիլների թեստերի URL –ն հետևյալ ձևն ունի:

.../PROFILE/VERSION/current
.../PROFILE/VERSION/YYYYMMDD

որտեղ PROFILE –ը` CSS պրոֆիլի անվանումն է, օրինակ` "Mobile" և VERSION ` տարբերակի համարն, օրինակ` "1.0".

Խնդրում ենք սխալների մասին տեղեկացնել` public-css-testsuite@w3.org - նամակների ցանկ (արխիվ).

CSSValid HTML 4.0!

Webmaster / Bert Bos
Created 11 Oct 2001. Last update $Date: 2007/12/12 13:02:22 $